Poesie – Non mi lasciare solo di Ignazio Buttitta [Ribloggato da Cantiere Poesia]

Originally posted on Cantiere poesia:
NUN MI LASSARI SULU Ascutami, parru a tia stasira e mi pari di parrari o munnu. Ti vogghiu diri di non lassàrimi sulu nta sta strata longa chi non finisci mai ed havi i jorna curti. Ti vogghiu diri chi quattr’occhi vidinu megghiu, chi miliuna d’occhi vidinu chiù luntanu, e…